Kỳ họp thứ 6 - HĐND xã Mỹ An khóa XIX

quantri gửi vào T5, 2018-07-05 17:01

Ngày 5/7, HĐND xã Mỹ An tổ chức kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ (2016 – 2021) nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Quang cảnh kỳ họp

 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã trình tại kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục có bước phát triển ổn định. Trong đó, diện tích đất gieo trồng là 98ha đạt 57,6% kế hoạch. Diện tích cây ăn quả 931 ha, trong đó vải thiều 610ha, sản lượng ước đạt 7.760 tấn, giá trị ước đạt 45,7 tỷ đồng tăng 13,8 tỷ đồng so với năm 2017. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chăn nuôi thú y được quan tâm; số lượng gia súc gia cầm phát triển ổn định với tổng số là trên 85 nghìn con; Công tác thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 155 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán. Công tác xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường được quan tâm; 6 tháng đầu năm bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, địa phương đã cứng hóa mới thêm hơn 1,4 m đường giao thông nông thôn đạt 31,1% kế hoạch. Các lĩnh vực Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, xã đã hoàn thành và đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bàn được giữ vững ổn định…Kỳ họp đã nhất trí cao với 19 chỉ tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đa dang hóa các loại cây ăn quả, tăng cường mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, chủ yếu là phát triển đàn lợn thương phẩm; cứng hóa thêm 5,9km đường giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,96%.

 

Kỳ họp tập trung thảo luận chất vấn và thông qua 3 Nghị quyết. Nghị quyết về tình hình phát triển KT-XH, 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2017, và Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ An năm 2018.

 

Hải Yến – Nguyễn Đoàn