Lục Ngạn: Họp tổ đại biểu thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

quantri gửi vào T5, 2018-07-05 14:33

Sáng ngày 5/7, Ông Thân Văn Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban và các tổ đại biểu HĐND huyện nhằm chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

 

Đồng chí Cao Văn Hoàn -  Phó Chủ tịch UBND huyện

báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

 

Tại cuộc họp, HĐND huyện đã chia thành 4 tổ tập trung thảo luận, đánh giá về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu; xem xét, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và tổ đại biểu HĐND huyện trong thời gian tới.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Cùng với nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: quyết toán, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; hỗ trợ kinh phí cho các thôn, khu phố trên địa bàn huyện làm đường giao thông nông thôn năm 2018 theo Nghị quyết số 07 – HĐND tỉnh; tờ trình, nghị quyết đề nghị HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với 3 thủ trưởng cơ quan: Tư pháp, Tài chính  - Kế toán, Văn hóa và thông tin…

 

Theo lịch làm việc buổi chiều, các tổ đại biểu tự nghiên cứu tài liệu trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

 

Nguyễn Hoàng