HĐND huyện giao ban thường kỳ tháng 6

quantri gửi vào T2, 2018-07-02 08:25

Ngày 28/6, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giao ban tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018. Đồng chí Thân Văn Khánh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Thân Văn Khánh chủ trì phiên họp

 

Trong tháng 6, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, phân công chỉ đạo các ban, các tổ chủ động nghiên cứu, thẩm định các báo cáo, văn bản của các ngành trình tại kỳ họp. Phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lục Ngạn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn và cử tri là cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn huyện; đồng thời tham gia trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Các ban của HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung giám sát, tổ chức khảo sát theo đúng kế hoạch…

 

Hội nghị cũng thảo luận dự thảo tờ trình của UBND huyện về giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên UBND huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch và đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện…
Kết luận giao ban, đồng chí Thân Văn Khánh đề nghị các ban, tổ HĐND huyện tập trung nghiên cứu, thẩm định, thảo luận các văn bản sẽ trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; tổ chức hội nghị giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

 

Dự kiến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX được tổ chức 2 ngày, từ ngày 16-17/7/2018.

 

Nguyễn Yến