Lục Ngạn: Tôn vinh 30 gia đình văn hóa tiêu biểu

quantri gửi vào T2, 2018-07-02 08:21

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức biểu dương, tôn vinh 30 gia đình văn hóa tiêu biểu của  Lục Ngạn năm 2018.

 

Đồng chí Vi Thị Anh Thùy – Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện trao quà lưu niệm

cho 30 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018

 

 

30 gia đình được tôn vinh lần này (đại diện cho 44.523 gia đình văn hóa trên tổng số 53.535 gia đình) là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào:  gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình hạnh phúc, gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực. Cạnh đó, các gia đình cũng đã đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động ở địa phương, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình, giáo dục các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các hương ước, quy ước của khu dân cư, có đóng góp tích cực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng văn hóa- xã hội ở khu dân cư…

 

Việc tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu góp phần tôn vinh, khen thưởng xứng đáng đối với những hộ có những nỗ lực, đóng góp, tâm huyết cho lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc, qua đó, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình./.

 

Phương Thảo