Kỳ họp thứ 10, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn khóa 26: MTTQ các cấp tập trung cao nhất tuyên truyền thực hiện các Dự án năm 2018

quantri gửi vào T5, 2018-06-28 16:10

Ngày 28- 6, UB MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn khóa XXVI tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự có đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, đồng chí La Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạoThường trực HĐND và UBND huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Sáu tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Lục Ngạn đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, đã phối hợp với các ngành thành viên triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND cùng cấp. Động viên nhân dân tổ chức tốt việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể như: tập trung nâng cao chất lượng  các danh hiệu văn hóa; tăng cường xây dựng các mô hình tổ, nhóm sản xuất trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường và đồng thuận trong xây dựng lò xử lý rác thải tại một số xã trong huyện; triển khai các hoạt động “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với nhiều hình thức phong phú thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và các chính sách có liên quan... Làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, nổi bật là đã chủ trì xây dựng kế hoach vận động ủng hộ 32 nhà đại đoàn kết và 3 nhà mái ấm tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng rõ nét hơn; phối hợp với UBND huyện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, trước và sau các kỳ họp đối với Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp; củng cố, kiện toàn hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, góp phần tạo sự đoàn kết trong nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở..

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí La Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  ghi nhận và biểu dương kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, MTTQ các cấp trong huyện tập trung cao nhất tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Dự án năm 2018 và thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về cứng hóa giao thông nông thôn, găn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về bảo vệ môi trường, tạo đồng thuận cao trong việc xây dựng các lò xử lý rác thải; xây dựng các tổ bảo vệ môi trường và thu phí bảo vệ môi trường. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị, MTTQ các cấp cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong quý I năm 2019.

 

Đ.c La Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

 

Tại kỳ họp UB MTTQ huyện đã hiệp thương bổ sung 2 ông bà tham gia ủy viên UB MTTQ huyện Lục Ngạn khóa XXVI; Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; UBND huyện thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./.

 

Vũ Đoàn