Lục Ngạn: hỗ trợ 350 đôi bồ câu Pháp cho nông dân

quantri gửi vào T3, 2018-06-26 10:33

Trạm khuyến nông huyện Lục Ngạn vừa hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản cho 2 hộ gia đình anh Lý Văn Tư, ở thôn Trại Giáp, xã Kiên Thành và ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Đầm, xã Phượng Sơn, với quy mô 350 đôi. Nguồn giống do HTX dịch vụ nông nghiệp Long Khánh cung ứng. Tổng kinh phí 98 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 70% tiền con giống, còn lại các hộ đóng góp 30% tiền đối ứng và đầu tư chuồng, trại chăn nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, các hộ dân được Trạm khuyến nông huyện chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và phòng dịch bệnh.

 

Cán bộ khuyến nông huyện kiểm tra chất lượng con giống

 

Giống chim bồ câu Pháp có ưu điểm trọng lượng lớn hơn so với bồ câu ta, sức đề kháng tốt nên rất ít dịch bệnh, có khả năng sinh sản nhanh phù hợp với điều kiện nuôi nhốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Sau thời gian hơn 5 tháng, chim giống bắt đầu cho sinh sản; trung bình từ 40 - 45 ngày/một lứa. Giá bán bình quân từ 120 đến 140 nghìn đồng/đôi chim thịt và 300 đến 400 nghìn/đôi chim sinh sản tùy theo tháng tuổi.

 

Vũ Đoàn