Huyện ủy Lục Ngạn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp

quantri gửi vào T3, 2018-06-26 10:31

Ngày 25-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

 

Quang cảnh  hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

 

Sau hơn hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Ngạn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, nhiệm vụ phân kỳ theo kế hoạch. Huyện ủy đã ban hành 8 nghị quyết, 3 chương trình hành động, 25 kế hoạch, 3 hướng dẫn, 4 chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả… Đến nay, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/16 chỉ tiêu Đại hội. Kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ- thương mại; kết cấu hạ tầng được tăng cường; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả cao; đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh ổn định và được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc; quan tâm thực hiện công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Lục Ngạn còn một số hạn chế như: Việc tách chi bộ sinh hoạt ghép, phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong khu vực nông thôn còn khó khăn; tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên thấp (mới đạt 49,7%). Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa chủ động, chất lượng và tính chiến đấu chưa cao; phát triển cây ăn quả có nơi vẫn còn tình trạng tự phát, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu bền vững. Thu hút đầu tư chưa có sự chuyển biến…Tại hội nghị, các tham luận tập trung làm rõ một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới, cứng hóa giao thông nông thôn, thi đua dân vận khéo, bảo đảm vệ sinh môi trường; những đổi mới trong công tác quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng và kết quả nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác tham mưu, giải quyết tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…Đồng thời, các đại biểu nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho phù hợp với thực tiễn như: Độ che phủ rừng (từ 37 lên 41,3%); xã nông thôn mới (từ 8 lên 11 xã); tỷ lệ người dân có thẻ BHYT (từ 95 lên 98%); tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn và đô thị (từ 70 lên 100%); đưa ra khỏi Nghị quyết nhiệm vụ xây dựng phố Kim, xã Phượng Sơn trở thành thị trấn Kim năm 2018.

 

Phát biểu kết luận , đồng chí Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy  đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ sở đảng, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay. Đồng chí cũng phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cơ sở đảng cần nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới, trong đó: tập trung rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; điều chỉnh các chỉ tiêu Đại hội cho phù hợp và  xác định các nhiệm vụ phải thực hiện. Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; chấn chỉnh lại kỷ cương, nề nếp, có quyết tâm mới trong thực hiện các chương trình Nghị quyết đề ra; đẩy mạnh phát triển quản lý đô thị; cứng hóa đừơng giao thông nông thôn, thu gom xử lý rác thải và cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất; nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

 

Quỳnh Nga