Đảng bộ thị trấn Chũ trao huy hiệu Đảng và Sơ kết hơn 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

quantri gửi vào T5, 2018-06-07 07:52

Ngày 06/6, Đảng bộ thị trấn Chũ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tham dự hội nghị có hơn 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đảng bộ thị trấn Chũ trao huy hiệu đảng cho các Đảng viên lão thành

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Chũ đã đề ra chương trình hành động và các kế hoạch, đề án với những giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó tổng giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các ngành đạt 917 tỷ đồng, đạt 104% mục tiêu đại hội, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18%, vượt 3% mục tiêu đại hội đề ra; thu ngân sách đạt trên 22,51 tỷ đồng vượt mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 93%. Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng ủy đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra. Đảng ủy cũng đã chú trọng xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Công tác giáo dục - đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân không ngừng được tăng cường phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đời sống của nhân dân được nâng lên...

 

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ thị trấn Chũ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Phối hợp với ngành chức năng, cơ quan chuyên môn thực hiện nhanh các dự án  quy hoạch khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế- dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

 

Trước đó, Đảng bộ thị trấn Chũ đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho đảng viên Vũ Đức Bàn, sinh hoạt tại Chi bộ Trường Chinh; 50 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, 45 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên và 30 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên./.

 

Hoàng Phượng