Chủ động trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa

quantri gửi vào T3, 2014-08-19 16:42
Trong thời gian đầu và trung tuần tháng 8 thời tiết có mưa nắng xen kẽ thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của các trà lúa mùa sớm. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu, bệnh, trong đó có Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa đẻ nhánh và đứng cái. Theo kết quả điều tra của Trạm BVTV huyện Lục Ngạn, trong thời gian từ 13 đến 20/8 xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trưởng thành ra rộ, sâu non lứa 6 nở rộ từ khoảng 20 đến 25/8 và có nguy cơ gậy hại lúa mùa trên diện rộng. Mật độ bình quân từ 30 đến 40 con/m2, có nơi cao từ 40 đến 50 con/m2. Nếu không phòng trừ tốt sẽ làm trắng lá hàng loạt và giảm năng suất, nhất là trên các trà lúa đứng cái làm đòng.

Cán bộ kỹ thuật Trạm BVTV huyện Lục Ngạn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng.

Trước tình hình đó, Trạm BVTV huyện đã cử cán bộ kỹ thuật đi kiểm tra đồng ruộng, từ đó có những khuyến cáo tới UBND các xã, cán bộ khuyến nông cơ sở tập trung chỉ đạo bà con nông dân có ruộng thường xuyên kiểm tra phát hiện sâu non mới nở để kịp thời phòng trừ sớm đạt hiệu quả cao. Để phòng trừ hiệu quả, Trạm BVTV Lục Ngạn khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng một số biện pháp sau: Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 từ ngày 20/8 đến ngày 25/8 khi sâu non mới nở bằng một trong những loại thuốc sau: Regent 800WG, Reasgant 3.6; Angun 5WG hoạt chất Emamectin 5WG, hoạt chất A bamectin 1.8 hoặc 3.6...

Sâu cuốn lá nhỏ lan rộng với mật độ cao

Bên cạnh những biện pháp trên, Trạm BVTV cũng khuyến cáo bà con nông dân cũng nên thường xuyên đi thăm đồng ruộng và sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để diệt trừ. Thời điểm phun phòng trừ tập trung từ ngày 20 đến ngày 25/8 mới đạt hiệu quả cao.
Chú ý: Nồng độ, liều lượng phun theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên nhãn mác của từng loại thuốc.
 
Vũ Đoàn