Cưỡng chế thi hành án dân sự tại thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn

quantri gửi vào T4, 2018-05-30 16:36

Ngày 30/5, Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn đã tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Quang Bình và bà Đinh Thị Mười, có trong khối tài sản chung của hộ ông Nguyễn Quang Bình, trú tại thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn.

 

Hội đồng cưỡng chế thi hành án dân sự huyện tiến hành các thủ tục cưỡng chế

theo quy định của pháp luật

 

Căn cứ Quyết định số 08, ngày 24/6/2013 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn;  bản án số 06 và số 09 ngày 14/1/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 01, ngày 13/10/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn; căn cứ quyết định số 32, ngày 18/5/2018 của chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của  ông Nguyễn Quang Bình và bà Đinh Thị Mười, có trong khối tài sản chung của hộ ông Nguyễn Quang Bình, trú tại thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: Quyền sử dụng 130 m2 đất (trong đó có 110m2 đất ở và 20m2 đất vườn) và tài sản gắn liền với đất của số thửa đất số 167, tờ bản đồ số: 104, thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 654251, ngày 18/6/2014 mang tên hộ ông Nguyễn Quang Bình (Phần diện tích đất trên ông Bình đã làm thủ tục tặng cho con trai là Nguyễn Văn Ngọc theo hợp đồng tặng cho ngày 7/10/2014, được đăng ký tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện. Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn phối hợp cùng cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực địa diện tích đất kê biên. Quá trình thi hành án đơn vị đã báo gọi làm việc và giải quyết với bên đương sự, tuy nhiên ông Nguyễn Quang Bình và bà Đinh Thị Mười là người phải thi hành án luôn viện ra các lý do để không tự nguyện thi hành nên ngày 18/5/2018 Chấp hành viên đã ra Quyết định cưỡng chế kê biên và thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định. ông Nguyễn Quang Bình và bà Đinh Thị Mười đã được tống đạt và thông báo hợp lệ các văn bản về buổi cưỡng chế, tại buổi cưỡng chế đất ngày 30/5 ông Bình và bà Mười đều có mặt chấp hành việc cưỡng chế, kê biên. Sau khi tiến hành kê biên xong, Hội đồng cưỡng chế thống nhất tạm giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc tiếp tục quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất, nhưng không được làm thay đổi các hiện trạng trên đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án.

 

Quỳnh Nga

 

 

,