Quý Sơn quyết tâm hoàn thành trên 10km cứng hóa đường giao thông trước vụ vải thiều

quantri gửi vào T2, 2018-05-28 14:28

Tiếp tục thực hiện cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, giai đoạn  (2017-2021) theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang. Năm 2018, xã Quý Sơn Tiếp tục đăng ký làm mới trên 40km đường bê tông tại 27 thôn của xã.

 

Cụm dân cư khu Đèo Bụt, thôn Bắc Hai khởi công cứng hóa đường giao thông nông thôn

theo Nghị quyết 07

Để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong vụ thu hoạch vải thiều, Đảng ủy, UBND xã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cứng hóa trên 10km đường giao thông; trong đó, thực hiện nhiều nhất có khu Đèo Bụt, thôn Bắc Hai cứng hóa gần 3km; thôn Đồng Giao cứng hóa trên 2km. Đến nay, đã thực hiện xong trên 7 km đường giao thông.

 

Vũ Đoàn – Nguyễn Yến