Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế tại Quý Sơn thôn Tam Tầng

quantri gửi vào T6, 2018-05-25 07:30

Ngày 22/5, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông: Hoàng Văn Kiểm, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Đầm xã Phượng Sơn để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Đại Trường Giang ở thôn Trại Một xã Phượng Sơn. Tham gia buổi cưỡng chế có các thành phần: Công an huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Viện kiểm sát nhân dân huyện, cùng đại diện chính quyền địa phương xã Quý Sơn.

 

 

Theo Quyết định số 06 ngày 25/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đã công nhận thỏa thuận của các đương sự giữa công ty TNHH một thành viên Đại Trường Giang do ông Hoàng Văn Toàn là giám đốc có trách nhiệm trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Lục Ngạn tổng số tiền là 5.079.403.000 (năm tỷ không trăm bẩy mươi chín triệu bốn trăm linh ba nghìn đồng). Trong đó, vay 2 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền gốc là 2.590.000.000 (hai tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng); Tiền lãi phát sinh và lãi quá hạn của 2 hợp đồng tín dụng vay là: 2.489.403.000 (hai tỷ bốn trăm tám chín triệu bốn trăm linh ba nghìn đồng) .Tại buổi cưỡng chế, ông Hoàng Văn Kiểm và bà Nguyễn thị Lan vắng mặt, mặc dù đã được thông báo hợp lệ. Hội đồng cưỡng chế  đã lập biên bản về sự vắng mặt và tổ chức cưỡng chế vắng mặt. Theo đó đã kê biên quyền sử dụng diện tích 80m2 đất gồm 70m2 đất ở và 10m2 đất trồng cây lâu năm, diện tích đất trên thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính xã Quý Sơn tại thôn Tam Tầng xã Quý Sơn. Thửa đất được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đất số H03597 ngày 29/6/2006 mang tên ông Hoàng Văn Kiểm, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1965 trú tại thôn Đầm xã Phượng Sơn.

 

Trên cơ sở đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện sẽ tiến hành xử lý tài sản kê biên đúng theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự nhằm sớm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đơn vị được thi hành án, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được thực thi hành trên thực tế./.

 

Bùi Được