Lục Ngạn: 8 Trường học lắp đặt bể bơi thông minh

quantri gửi vào T6, 2018-05-18 10:21

Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em nói chung, học sinh nói riêng; năm học (2017-2018); Phòng giáo dục và đào tạo đã tích cực tham mưu với UBND huyện Lục Ngạn hỗ trợ kinh phí hoặc bằng nguồn xã hội hóa để lắp đặt bể bơi di động tại các trường để dạy bơi cho học sinh tại các buổi ngoại khóa hoặc hoạt động thể chất. Với những biện pháp nêu trên, đến thời điểm này, ngoài mô hình bể bơi thông minh của Trường tiểu học Phì Điền, toàn huyện đã có thêm 8 Trường tiểu học lắp đặt bể để dạy kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho học sinh.

 

Một buổi dạy bơi cho học sinh ở Trường tiểu học Phì Điền

 

Dự kiến năm học (2017-2018) huyện Lục Ngạn sẽ có khoảng 50% số trường học trên địa bàn lắp đặt bể bơi và tổ chức các hoạt động ngoại khóa dạy kỹ năng bơi lội cho học sinh.

 

Vũ Đoàn