Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 4/2018

quantri gửi vào T5, 2018-05-03 14:02

Ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 4/2018. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo các chuyên đề: Một số sự kiện chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam 30/4/1975; tăng trưởng kinh tế Việt Nam, xu thế và thách thức.

 

Định hướng công tác trong thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Trường – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành và các xã cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2018, Nghị quyết số 115-NQ/HU ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ CHính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về cuộc đòi, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp vĩ đại của C.Mác, Chủ tịch Hồ Chí minh nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và Quyết định số 74 của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

 

Trên cơ sở các nội dung được báo cáo tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, vận dụng thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn ở đơn vị.

Nguyễn Yến