Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Lục Ngạn lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

quantri gửi vào T5, 2018-05-03 10:33

Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới góp  phần xây dựng huyện Lục Ngạn phát triển toàn diện”, ngày 24 – 4, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lục Ngạn long trọng tổ chức Đại hội biểu Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự có: đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; đồng chí Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố. Tham dự đại hội, có 135 đại biểu đại diện cho hơn 36.000 hội viên Hội Nông dân trong toàn huyện.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Đúng 7 h 30 phút, Đại hội bắt đầu làm việc, đồng chí Trần Văn Minh Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu khai mạc.

 

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lục Ngạn khóa IX do đồng chí Hoàng Thị Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện trình tại đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường; Tổ chức hội Nông dân ngày càng được củng cố, phát triển. Trong 5 năm qua, đã kết nạp mới 3.563 hội viên, nâng tổng số hộ viên trong toàn huyện lên 36.339 người, bằng 80% so với số hộ nông nghiệp. Cùng đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trong đó, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hưởng ứng phong trào này, cán bộ, hội viên, nông dân ở khắp các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông – lâm nghiệp, thực hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực như: sản xuất vải thiều VietGAP, Global GAP; làm vườn kết hợp kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh; chăn nuôi đại gia súc ở vùng cao; nuôi lợn thương phẩm kết hợp nuôi trồng thủy sản… . Bình quân mỗi năm có trên 14.900 hộ đăng ký và có gần 13.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi. Phong trào đã tạo ra  bước chuyển biến về chất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, sản xuất nông sản sạch. Từ phong trào đã xuất hiện trên 6.000 hộ nông dân thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 27 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Qua đó, góp phần quan trọng thành tích trong triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào nông dân còn một số hạn chế: Một số Hội Nông dân cơ sở chưa tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND, MTTQ và các đoàn thể ở một số cơ sở còn yếu. Cán bộ chủ chốt của hội cơ sở một số nơi còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam

đã trao cờ thi đua cho Hội cho Hội Nông dân Lục Ngạn

 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiêp, nông thôn và hội nhập. Tổ chức phát triển bền vững 3 phong trào thi đua trọng tâm lớn của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc các cấp Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã phấn đấu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân,đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế và định hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Trước đó, tại phiên trù bị ngày 23 – 4, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hộ  i Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng thời bầu đồng chí Trần Văn Minh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân khóa X; các đồng chí Bùi Xuân Sinh, Hoàng Thị Nam tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

 

Đại hội cũng đã bầu 36 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và 2 đại biểu dự khuyết. Như vậy huyện Lục Ngạn có 38 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Nông dân cấp trên, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên.

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X ra mắt Đại hội

 

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam đã trao cờ thi đua của Trung ương Hội cho Hội Nông dân Lục Ngạn vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phong trào nông dân, dẫn đầu trong phong trào thi đua giai đoạn 2012 – 2018. Dịp này,  Chủ tịch UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua./.

 

Đức Thọ - Quỳnh Nga