Tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm học 2017-2018

quantri gửi vào T5, 2018-05-03 09:56

Sáng ngày 20/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm học 2017-2018.

 

Tổng kết cuộc thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ là trung tâm  trong các cơ sở giáo dục Màm non

 

Cuộc thi diên ra từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 23/3/2018, Ban giám khảo chia thành 4 tổ và tiến hành chấm thi, đánh giá trực tiếp tại 100% các trường mầm non theo các tiêu chí đánh giá cuộc thi bằng hình thức: Ban giám khảo nghe bài thuyết minh về công tác xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục LTLTT của nhà trường; thẩm định trực tiếp các nội dung tại các nhóm, lớp, môi trường trong và ngoài lớp học…

 

Kết thúc cuộc thi Ban Tổ chức chọn ra được 03 giải A; 05 Giải B; 05 Giải C và 08 Giải Khuyến khích. Các trường đạt giải A gồm các trường Mầm non: Chũ, Phì Điền, Kim Sơn sẽ đại diện khối Mầm non dự thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm học 2017-2018 cấp tỉnh.

 

Thông qua cuộc thi đã phần nào đánh giá nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sửa dụng môi trường giáo dục lấy trẻ là trung tâm được nâng lên, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Đây là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kĩ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học đẹp, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường; đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động học cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

 

Nguyễn Yến