Lục Ngạn triển khai thực hiện việc chỉnh trang, thu hồi cột điện cũ

quantri gửi vào T6, 2018-04-13 09:16

Ngày 12/4, Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường phối hợp với Trung tâm viễn thông Lục Ngạn thực hiện việc chỉnh trang thu hồi cột điện không cần thiết gây mất mỹ quan đô thị.

 

Các đơn vị tiến hành thu hồi xóa bỏ cột điện gây mất mỹ quan trên trục đường Quốc lộ 31

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về việc chỉnh trang, bó gọn mạng cáp thông tin, cáp điện: Thu hồi dây cũ không sử dụng; dịch chuyển và xóa bỏ một số cột điện không cần thiết gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Các đơn vị đã thu hồi 9 cột điện không cần thiết gây mất mỹ quan đô thị trên trục đường Quốc lộ 31. Theo kế hoạch, trong quý 2 năm 2018 Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường Lục Ngạn sẽ phối hợp với Điện Lực Lục Ngạn và Trung tâm viễn thông Lục Ngạn tiến hành căng, hãm, thay thế  cột kém chất lượng, chỉnh trang, bó gọn mạng cáp thông tin, cáp điện: Thu hồi dây cũ không sử dụng; dịch chuyển và xóa bỏ một số cột điện gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. Rà soát các dây điện trần, các đường dây sau công tơ có phương án thay thế bằng dây điện bọc, nâng cấp đường dây điện, tận thu các cột điện cũ không đảm bảo an toàn; đầu tư nâng cấp các Trạm biến áp tại các địa phương có nguồn điện yếu. Các nhà mạng tập trung thu hồi dây cũ, cột cũ đảm bảo mỹ quan, môi trường, tách đường viễn thông với đường điện đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ./.

 

Bùi Được