Đại hội cổ đông Công ty CP thương mại Lục Ngạn Nhiệm kỳ (2018-2023)

quantri gửi vào T5, 2018-04-12 08:39

Ngày 11/4, Công ty cổ phần thương mại Lục Ngạn tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ IV, nhiệm kỳ (2018-2023), với sự tham dự của 51 cổ đông của Công ty.

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của công nhân viên lao động - cổ đông, Công ty CP thương mại Lục Ngạn đã chỉ đạo tốt các hoạt động  kinh doanh, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ III đã đề ra. Trong đó tổng doanh thu đạt 205 tỷ đồng; đạt 115% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 311 triệu đồng; các khoản nộp ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng; Cổ tức trả cổ đông đạt 300 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt gần 4 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động về BHXH, BHYT được đảm bảo đầy đủ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của cổ đông, người lao động, trong 5 năm qua, Công ty đã đầu tư trên 1,5 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, cải tạo  một số cửa hàng, ki ốt tại các khu vực. Hoạt động của Chi bộ Đảng; Tổ chức công đoàn nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2015 Công ty được UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  yêu nước.

 

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, với 9 chỉ tiêu; trong đó phấn đấu nâng tổng doanh thu đến năm 2022 đạt 75 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 96 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước 450 triệu đồng; tăng thu nhập cho người lao động bình quân đạt 4,5 triệu đồng.

 

Đại hội đã bầu 3 ông bà vào Hội đồng quản trị và 3 ông bà vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

 

Vũ Đoàn