Vì sao huyện Lục Ngạn phải huy động lực lượng vào giải thoát cho cán bộ bị giữ trái phép tại xã Đèo Gia

quantri gửi vào T6, 2018-04-06 13:58

Trong các ngày 30 và 31 tháng 3, một số đối tượng quá khích tại thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia đã kích động người dân địa phương thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật như đe dọa, đẩy đuổi cán bộ, cướp tài sản và giữ người trái phép… nhằm phản đối chủ trương giao đất rừng tại thôn Đèo Gia. Trước thực trạng đó, huyện Lục Ngạn đã phải huy động lực lượng để vào giải cứu cho cán bộ đang bị giữ trái phép, đồng thời bảo đảm ninh ninh trật tự tại địa phương.

 

Tổ công tác tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước

cho các hộ dân thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia

 

Ngày 28/8/2012, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tiến hành bàn giao nguyên trạng tổng diện tích hơn 1.440 ha cho UBND xã Đèo Gia tổ chức quản lý và bảo vệ. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ không chặt chẽ nên đã bị một số đối tượng lấn chiếm đất rừng.

 

Thực hiện chính sách phát triển rừng, sau khi rà soát nhu cầu đất sản xuất của nhân dân trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với chính quyền xã, thôn xây dựng Phương án giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia trên cơ sở đảm bảo nhân dân có đủ đất sản xuất. Ngày 08/9/2017, UBND huyện Lục Ngạn đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia; theo đó, mỗi hộ dân thôn Đèo Gia chưa có đủ đất sản xuất sẽ được giao bình quân khoảng 2,1ha/hộ với tổng diện tích giao cho 259 hộ gia đình, cá nhân là 543,97 ha và 54,82ha giao cho Cộng đồng dân cư thôn Đèo Gia quản lý sử dụng. Phần diện tích còn lại 782,67 ha đã được UBND tỉnh thu hồi cho Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp tại xã Đèo Gia để phát triển vùng nguyên liệu, tạo dựng mô hình sản xuất lâm nghiệp tiên tiến phục vụ cho nhà máy chế biến gỗ MDF được đặt tại địa bàn huyện. Việc giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia và việc cho Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp tại xã Đèo Gia đã được UBND tỉnh, UBND huyện thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu của người dân, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và đã có 254/259 hộ đồng ý với phương án giao đất, giao rừng; quá trình triển khai thực hiện được công khai, minh bạch, nhân dân đã bàn bạc và thống nhất cao trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giao đất, giao rừng. Việc Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt tiến hành thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất rừng tại thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia là đúng quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án, UBND huyện đã thành lập Tổ tuyên truyền đến tuyên truyền, vận động từng hộ, từng cá nhân về quyền lợi khi nhận đất, nhận rừng, UBND huyện bố trí hỗ trợ nguồn kinh phí để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tuy nhiên, do một số đối tượng (là các đối tượng lấn chiếm đất công với diện tích lớn sẽ bị thu hồi một phần để giao cho các hộ gia đình khác) đã lôi kéo, kích động, xúi giục người dân phản đối chính sách giao rừng của huyện, với yêu sách đòi đất của Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt chia cho người dân. Vậy nên, đến ngày 10/2/2018, có 155 hộ ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 99 hộ chưa đồng ý ký hồ sơ.

 

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp, Công ty đã tổ chức lực lượng đến triển khai xây dựng, tổ chức sản xuất kinh doanh trên phần diện tích đất đã được giao, thì một số hộ dân (lấn chiếm đất công với diện tích lớn) đã xúi giục nhân dân ra cản trở, đuổi cán bộ của Công ty. Đỉnh điểm là ngày 30/3/2018, một số hộ dân đã  đuổi cán bộ của Công ty ra khỏi địa bàn, đập phá, hủy hoại tài sản của Công ty. Khi được lực lượng Công an tuyên truyền thì có hành vi cướp giật tài sản của tập thể, cá nhân, nên Công an huyện Lục Ngạn đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Cướp tài sản” để tiến hành điều tra xử lý. Không đồng tình với Lệnh giữ người của Công an huyện Lục Ngạn, một số người dân quá khích đã bắt giữ 02 cán bộ của huyện và xã trái quy định pháp luật

 

Trước tình hình đó, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng trực tiếp đến hiện trường làm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuy nhiên, khi Tổ công tác đến tuyên truyền, người dân không nghe, đồng thời có các hành vi quá khích, đe dọa đánh, đuổi Tổ công tác và không chịu thả 02 cán bộ đang bị giữ trái phép.

 

Lực lượng chức năng giải cứu các cán bộ bị giữ trái phép

 

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2018, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND huyện cùng với Tổ công tác đến Nhà Văn hóa thôn Đèo Gia để đối thoại với người dân; sau khi yêu cầu người dân thả 02 cán bộ đang giữ trái phép, nhưng người dân không đồng ý, đã có lời nói, thái độ quá khích và có hành vi nhốt Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Dân vận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đèo Gia cùng với 02 đồng chí công an tại Nhà Văn hóa thôn Đèo Gia.

 

Sau khi tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng người dân không nghe, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phá khóa cửa, giải cứu cho các cán bộ đang bị giữ trong Nhà Văn hóa.

 

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa đối với 155 hộ đã ký hồ sơ; phần diện tích còn lại của 99 hộ không nhận, UBND huyện sẽ hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho UBND xã Đèo Gia quản lý theo quy định. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các cá nhân (kể cả cán bộ) có sai phạm theo quy định của pháp luật; yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

 

Nguyễn Yến