Lục Ngạn: Tập huấn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh

quantri gửi vào T2, 2018-04-02 16:18

Ngày 02 - 4, UBND huyện Lục ngạn tổ chức hội nghị tập huấn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh cho trên 500 đại biểu là cán bộ tài chính, cán bộ xã phụ trách theo dõi làm đường giao thông nông thôn và trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

 

UBND huyện Lục ngạn tổ chức hội nghị tập huấn một số nội dung liên quan đến

thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh 

 

Các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các nội dung về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: áp dụng thiết kế mẫu, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và công tác lựa chọn vật liệu thi công công trình; công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thi công, giám sát công trình; quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu, bàn giao công trình; công tác cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng từ ngân sách tỉnh năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề tổ chức xây dựng kế hoạch, hồ sơ xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị Quyết, công tác cung ứng xi măng thuận lợi đến chân công trình cho nhân dân…

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội trên địa bàn huyện. Ngay sau buổi tập huấn, các xã, thị trấn và cán bộ thôn tập trung vận động nhân dân trên cơ sở dân chủ, thống nhất cao; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ dự án trong thời gian sớm nhất nhằm thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh đạt kết quả cao ./.

 

Hoàng Phượng