Lục Ngạn: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị"

quantri gửi vào T6, 2018-03-30 15:09

Ngày 29/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Trọng Chung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

 Qung cảnh hội nghị

 

Xác định công tác giáo dục chính trị là nội dung quan trọng của công tác QP – QSĐP, trong 5 năm qua Đảng ủy, chỉ huy, chính trị viên các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh, chỉ đạo và đã có nhiều biện pháp tích cực; Ban Chính trị, cán bộ chính trị cán bộ tuyên huấn phát huy tốt chức năng tham mưu, vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định. Bên cạnh đó chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đưa công tác GDCT trong  LLVT huyện ngày càng đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới.

 

Cụ thể, tổ chức cán bộ giảng dạy theo hướng chuyên sâu và luân phiên giảng dạy trong các đơn vị; vận dụng nhiều hình thức, phương pháp kiểm tra, trong đó sử dụng 2 phương pháp chủ yếu là: kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết; phương pháp giáo dục có nhiều đổi mới, lồng ghép nhiều dẫn chứng minh họa, phù hợp với từng đối tượng; nguồn ngân sách, vật tư trang thiết bị được các cơ quan đơn vị đúng mục đích, quy định... Cùng với đó, giới thiệu cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 54 chuyên đề trên nhiều lĩnh vực như: Luật biển Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của Quân đội trong khắc phục hậu quả thiên tai...

 

Tuy nhiên, công tác đổi mới giáo dục chính trị tạo địa phương vẫn còn nhiều hạn chế trong, viêc sử dụng mô hình, học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động GDCT chưa được hiệu quả; các bài giảng điện tử còn ít, chất lượng còn hạn chế; chưa chú trọng tập huấn cho bộ phận cán bộ giảng dạy chính trị, trình độ sư phạm còn yếu...

 

Đại tá Nguyễn Trọng Chung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Trọng Chung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Ban chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được trong 5 năm thực hiện đề án. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần tích cực thay đổi hơn nữa trong công tác GDCT, nội dung trong bài giảng cần phải cập nhật liên tục tình tình chính trị của địa phương, xây dựng giáo trình phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, thành lập 01 tổ giáo viên, tuyển chọn những đồng chí có khả năng, kinh nghiệm, trình độ kiến thức trong công tác giảng dạy. Song song với công tác giảng dạy, cũng cần nâng cao đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần tại các cơ quan đơn vị tại địa phương.

 

Nguyễn Hoàng