Lục Ngạn triển khai thi hành Bộ Luật hình sự, Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường

quantri gửi vào T6, 2018-03-30 15:04

Ngày 30/3, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự, Luật trợ giúp pháp lý và Luật bồi thường nhà nước cho 120 đại biểu là Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn; các đồng chí là Chủ tịch, cán bộ Tư pháp - hộ tịch của  30 xã, thị trấn trên địa bàn. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị thi hành 3 Bộ Luật hình sự, Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường

 

Các đại biểu đã được nghiên cứu về nội dung: mục tiêu chính sách, sự cần thiết ban hành các Luật, Bộ luật; tập trung giới thiệu những điểm mới cơ bản của các Luật, Bộ luật và phổ biến các hoạt động triển khai 3 Bộ luật trên. Theo đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật gồm 08 chương, 48 điều, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển công tác trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người thuộc diện được trợ giúp, giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng chuyên nghiệp và có bước phát triển mới. Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, được xây dựng với tinh thần kế thừa các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp 2013, đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

Quỳnh Nga