Thường trực HĐND huyện họp giao ban tháng 3, năm 2018

quantri gửi vào T6, 2018-03-30 14:59

Ngày 29/3, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban tháng 3, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2018. Ông Thân Văn Khánh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự giao ban có ông Trương Văn Năm - Phó chủ tịch UBND huyện cùng Trưởng, Phó các Ban chuyên trách và các Tổ đại biểu HĐND huyện.

 

Ông Thân Văn Khánh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giao ban

 

Trong tháng 3 và quý I/2018, Thường trực HĐND huyện tham gia giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tiếp 6 lượt 8 công dân phản ánh và đề nghị giải quyết 6 vụ việc. Công tác chỉ đạo điều hành, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện được quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát năm 2018. Giám sát, tham gia ý kiến với UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết của HĐND huyện; giải quyết những phát sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND được duy trì, các tổ đã thực hiện tiếp công dân tại 18 xã, thị trấn trong huyện...

 

Hội nghị cũng đã thảo luận thống nhất với Tờ trình của UBND huyện về Đề nghị nhất trí chủ trương đầu tư công trình nhà lớp học 2 tầng Trường THCS xã Tân Sơn. Chấp thuận điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018. Kế hoạch tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm công tác của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ, Văn phòng HĐND và UBND năm 2018.

 

Kết luận buổi giao ban, ông Thân Văn Khánh - Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận tinh thần hoạt động tích cực của các Ban chuyên trách; các Tổ đại biểu HĐND huyện trong quý I/2018. Nhiệm vụ quý II/2018, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu phải chủ động xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch giám sát, lịch tiếp công dân tại cơ sở; kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, phức tạp do cử tri và người dân phản ánh; tăng cường phối hợp với UBMTTQ, UBND huyện và các ngành chuyên môn thực hiện giám sát, khảo sát các nhiệm vụ cam kết giữa chủ tịch UBND các xã với Chủ tịch UBND huyện.

 

Đối với Dự thảo Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ký kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Lục Ngạn, ông Thân Văn Khánh - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ tham gia góp ý, bổ sung hoàn chỉnh.

 

Vũ Đoàn