Triển khai Ngày chạy Olympic vì sứ khỏe toàn dân

quantri gửi vào T6, 2018-03-16 10:39

Chiều ngày 15/3/2018, Ban Tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018” huyện triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Đồng chí Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

 

Với chủ đề “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” được tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân trong toàn huyện; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phải đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Ngày chạy Olympic dự kiến được tổ chức vào ngày 24/3/2018 tại Vườn hoa Trung tâm huyện.

 

Nguyễn Yến