Lục Ngạn: gần 11 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho đối tượng người có công

quantri gửi vào T4, 2018-03-14 09:02

Chiều ngày 13 - 3, UBND huyện Lục Ngạn họp bàn công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh buổi họp

 

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua thống kê, toàn huyện có 356 hộ thuộc diện người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, đến nay đã có 37 hộ được hỗ trợ. Còn lại 319 hộ đang trong đoạn rà soát, phân loại để tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở theo đúng kế hoạch với mức hỗ trợ theo quy định là 40 triệu đồng/hộ xây mới  và 20 triệu đồng/ hộ sửa chữa. 

 

Đại diện UBND các xã phát biểu ý kiến

 

Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công là gần 11 tỷ đồng. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là 10,032 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 528 triệu đồng.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của huyện đối với công tác an sinh xã hội, giúp các hộ dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; tích cực triển khai, kiểm tra rà soát đảm bảo đúng đối tượng và các tiêu chí hỗ trợ đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ cho các đối tượng đặc biệt khó khăn.

 

Nguyễn Hoàng