Ra mắt CLB văn hóa nghệ thuật Hương Việt xã Nam Dương

quantri gửi vào T6, 2018-03-09 14:40

Sáng 9/3, Tại hội trường UBND huyện đã diễn ra lễ ra mắt CLB văn hóa nghệ thuật Hương Việt  xã Nam Dương.

 

Ông Phạm Minh Quang – Phó chủ nhiệm CLB Nguồn Việt tỉnh Bắc Giang trao quyết định

thành lập cho Ban chủ nhiệm CLB văn hóa nghệ thuật Hương Việt xã Nam Dương

 

CLB văn hóa nghệ thuật Hương Việt xã Nam Dương được ra mắt gồm 16 thành viên, được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. Xuất phát từ nhu cầu giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng của những người trung - cao tuổi yêu thích văn thơ trên địa bàn, đồng thời bảo tồn lưu giữ các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc của mỗi địa phương.

 

Bên cạnh việc thông qua sáng tác và trình bày tác phẩm để động viên nhau “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, Ban chủ nhiệm CLB còn phát động phong trào nêu gương sáng “tuổi cao, trí càng cao” đối với các hội viên bằng những việc làm cụ thể: tích cực tham gia cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ở mỗi địa phương./.

 

Phương Thảo