Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Trù Hựu lần thứ X, nhiệm kỳ (2018- 2023)

quantri gửi vào T6, 2018-03-09 14:35

Ngày 9- 3, Hội Nông dân xã Trù Hựu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ (2018- 2023). Về dự có ông Trần Văn Minh- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Ngạn; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND cùng 80 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên nông dân toàn xã.

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Nông dân xã Trù Hựu

 

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Đã kết nạp 259 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 1.053 người. Đến nay, 100% chi hội trong xã đều có quỹ hoạt động, với tổng số tiền hơn 167 triệu đồng. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chung sức xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh và nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… được đẩy mạnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

 

Đến nay, toàn xã có 704 hộ sản xuất kinh giỏi 4 cấp; trong đó hơn 40 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và cấp tỉnh, với mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã xuống còn hơn 2% năm 2017. Phong trào nông dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo nông dân trong xã hưởng ứng...

 

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra mục tiêu: Phấn đấu hàng năm có 85% chi hội đạt vững mạnh; trên 95% gia đình hội viên đạt văn hóa; 70% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội xuống dưới 2%... 

 

Đại hội đã bầu 13 ông bà vào Ban chấp hành khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Xuân Đồng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Trù Hựu khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023./.

 

Quang Huấn