Ban CHQS Kiên Thành đứng thứ nhất thi giáo án, mô hình học cụ

quantri gửi vào T6, 2018-03-09 14:32

Ban chỉ huy Quân sự huyện vừa tổ chức hội thi giáo án, mô hình học cụ huấn luyện năm 2018.

 

Trưng bày mô hình học cụ của các xã, thị trấn

 

Để chuẩn bị cho hội thi, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ xây dựng giáo án bài giảng, làm các mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện. Tại buổi trưng bày các mô hình phục vụ huấn luyện đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật; hệ thống giáo án Ban giám khảo đã kiểm tra và chấm điểm. Đánh giá cao, có tính cộng điểm cho các đơn vị có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, có nhiều mô hình, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết qủa khối Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, Ban CHQS xã Kiên Thành đã xếp thứ nhất, xếp thứ 2 là Ban CHQS xã Hồng Giang,  đứng thứ ba Ban CHQS xã Nghĩa Hồ./.

 

Bùi Được