Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Chũ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

quantri gửi vào T2, 2018-03-05 15:14

Trong 2 ngày 04-05/3/2018, Hội Nông dân thị trấn Chũ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2012-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Chũ

khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân thị trấn Chũ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thị trấn Chũ có 03 chi hội nông dân, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm được 50 hội viên, nâng tổng số lên 344 hội viên, đạt 101,5% so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ VIII đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “đảm bảo an ninh quốc phòng”; bên cạnh đó Hội đã thành lập thêm 02 CLB là “Nông dân với pháp luật”, “Khoa học kỹ thuận nhà nông”.  Đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 23 hộ, chiếm 1,21 % năm 2017.

 

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân,Hội nông dân thị trấn tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2023, thị trấn Chũ đạt tỷ lệ trên 99% số chủ hộ nông nghiệp tham gia sinh hoạt hội; hàng năm, có trên 90% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,08%; trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đinh văn hóa”, 100% khu phố đạt danh hiệu “khu phố văn hóa”.

 

Đại hội đã bầu BCH Hội nông dân thị trấn Chũ nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 09 đồng chí. Đại hội đã khen thưởng 02 tập thể và 05 các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2012-2018.

 

Nguyễn Yến