Cấp phát quân tư trang cho Tân binh

quantri gửi vào T6, 2018-03-02 14:32

Ngày 02/3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tân Hoa tổ chức cấp phát quân tư trang cho Tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018.

 

Cấp phát quân tư trang cho các tân binh

 

Năm 2018, xã Tân Hoa được trên giao chỉ tiêu 12 thanh niên nhập ngũ, sau quá trình thâm nhập, thực hiện các bước tuyển gọi công dân theo đúng quy định, xã đã phát lệnh gọi 12/12 thanh niên. Đến thời điểm hiện nay, 100% các thanh niên đã nhận được lệnh gọi và quân tư trang, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ngày nhập ngũ; trong tổng số thanh niên nhập ngũ đợt này, có 04 đoàn viên ưu tú đã học xong lớp cảm tình Đảng.

 

Tại buổi cấp phát quân tư trang, lãnh đạo UBND xã Tân Hoa đã động viên và tặng quà cho các tân binh, đồng thời cũng nhắc nhở các tân binh thực hiện tốt các nội quy, quy định của quân đội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch UBND xã Tân Hoa tặng quà cho các tân binh

 

Công tác cấp phát quân tư trang cho Tân binh tham gia nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn huyện, được thực hiện từ ngày 27/2 đến hết ngày 03/3, đến nay cơ bản đã cấp phát đầy đủ cho các tân binh.

 

Bùi Được - Nguyễn Yến