Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn huyện Lục Ngạn

quantri gửi vào T3, 2018-02-27 14:33

Ngày 26/2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện đã tới kiểm tra công tác giải tỏa các bãi ven sông chứa cát sỏi hoạt động không nằm trong quy hoạch trên địa bàn xã Phượng Sơn, thị trấn Chũ.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra bãi chứa cát, sỏi

hoạt động không nằm trong quy hoạch

Thực hiện theo kế hoạch giải tỏa các bãi ven sông chứa cát sỏi hoạt động trái phép trên địa bàn huyện Lục Ngạn, qua kiểm tra cho thấy, các bãi chứa cát, sỏi của các ông Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh (trú tại khu Hà Thị, thị trấn Chũ), Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn Bòng, xã Phượng Sơn), Nguyễn Công Chưng (trú tại thôn Trại Một, xã Phượng Sơn) chưa tiến hành giải tỏa bãi cát, sỏi không nằm trong quy hoạch theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

 

Sau kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với chủ các bãi cát, sỏi không nằm trong quy hoạch tự giác tháo dỡ theo kế hoạch giải tỏa của UBND huyện trước ngày 28/2/2018, nếu không thực hiện sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các bãi nằm trong quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định yêu cầu hoàn thiện xong trước ngày 31/3/2018, nếu trường hợp nào không hoàn thiện đầy đủ thủ tục sẽ bị đình chỉ hoạt động, tháo dỡ công trình, máy móc, di chuyển cát sỏi, vật liệu xây dựng ra khỏi khu tập kết theo quy định.

 

Nguyễn Yến