Xây dựng đề án chăn nuôi gia súc các xã xung quanh Trường Bắn

quantri gửi vào T6, 2018-02-09 14:15

Ngày 9/2, Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị lấy ý kiến xây dựng đề án phát triển chăn nuôi gia súc cho các xã xung quanh Trường Bắn Quốc gia TB1. Dự Hội nghị có lãnh đạo Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh, Chủ tịch UBND các xã triển khai đề án.

 

Chủ tịch xã Phong Vân nêu ý kiến tại Hội nghị

 

Đề án phát triển chăn nuôi gia súc được xây dựng được xây dựng nhằm giúp bà con nhân dân các xã: Sa Lý, Phong Minh, Kim Sơn, Phong Vân, Tân Sơn, Hộ Đáp, Cấm Sơn và xã Sơn Hải, Biên Sơn cải thiện nâng cao chất lượng, giá trị đàn vật nuôi phát huy lợi thế, tập quán chăn thả của các xã thuộc vùng xung quanh Trường Bắn Quốc gia khu vực 1. Đối tượng vật nuôi áp dụng trong đề án là gia súc ăn cỏ gồm: Bò, dê, ngựa, trâu và gà thiến. Thực hiện đề án người dân sẽ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hỗ trợ giống; xây dựng đồng cỏ và hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất theo hướng thành lập mô hình Hợp tác xã. Xây dựng thương hiệu thịt trâu Phong Minh, cao ngựa bạch và các sản phẩm từ ngựa phong vân và gà thiến Tân Sơn.

 

Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Bá Thành đề nghị Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp xây dựng đề án phát triển chăn gia súc ăn cỏ, gà thiến các xã vùng Trường bắn  Quốc gia TB1 với cơ chế chính sách tạo điều kiện thực hiện thành công đề án, quy mô cấp vùng, đảm bảo phù hợp với địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành chuyên  môn chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến các loại thức ăn từ nguyên liệu sẵn có, đặc biệt là việc ngâm ủ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông để phát triển chăn nuôi cả 4 mùa. Các xã vùng xung quanh Trường Bắn Quốc gia khu vực 1 phải chủ động hơn, thực hiện đề án chăn nuôi phù hợp cho địa phương mình, nhân rộng mô hình VietGAP trong chăn nuôi, chú trọng nâng cao chất lượng giống, quảng bá sản phẩm tốt hơn, gắn sản xuất với tiêu thụ, sản xuất những sản phẩm mà thị trường cần, trong đó phải phát huy mô hình: gà thiến, ngựa bạch và các sản phẩm về ngựa…/.

 

Bùi Được