Lục Ngạn: Vải thiều ra hoa đạt 90%

quantri gửi vào T5, 2018-02-08 14:27
Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và PTNT Lục Ngạn (Bắc Giang), đầu năm 2018, do điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây vải thiều phân hóa mầm hoa nên đến nay, vải thiều Lục Ngạn đã ra hoa đạt 90% trong tổng diện tích 15.290  ha.
 
 
 
Người dân kiểm tra diện tích vải thiều ra hoa tại xã Phì Điền – Lục Ngạn
 

 

Hiện các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các biện pháp chăm sóc vải thiều thời kỳ ra hoa như: phòng trừ sâu bệnh, tỉa cành trong tán, tưới đủ nước, bón phân… . Năm nay, huyện Lục Ngạn có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất vải thiều VietGAP lên 11.000 ha, tăng 300 ha so với vụ năm 2017.
 
Đức Thọ
 
Đài truyền thanh Lục Ngạn