Công bố Quyết định thanh tra một số công trình, dự án do UBND huyện và UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư

quantri gửi vào T2, 2018-02-05 14:58

Ngày 5- 2, Sở Xây dựng Bắc Giang công bố Quyết định Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Lục Ngạn làm chủ đầu tư. Làm việc với đoàn có đồng chí Cao Văn Hoàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các cơ quan, UBND các xã có công trình được thanh tra.

 

Thanh tra Sở Xây dựng công bố Quyết định thanh tra tại Lục Ngạn

 

Theo đó, thời gian thanh tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Các công trình được thực hiện thanh tra bao gồm: Đường bê tông từ thôn Giáp Trung đi Tân Giáp xã Thanh Hải; Nhà làm việc UBND xã Thanh Hải; Đường vào trường THPT Lục Ngạn số 4; Đường vào trường Tiểu học Tân Sơn số 2; Nhà lớp học và công trình phụ trợ trường Mầm non thôn Đồng Dau xã Tân Sơn; Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Liên cơ quan UBND huyện; tu bổ, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng xã Hồng Giang; Nhà hai tầng, trụ sở làm việc xã Sơn Hải; Nhà văn phòng và các phòng chức năng trường Tiểu học Kiên Thành; Nhà 3 tầng, trụ sở làm việc xã Kiên Lao; Nhà chức năng và công trình phụ trợ trường THCS Quý Sơn số 2.

 

Đoàn sẽ thanh tra tập trung vào hai nội dung chính gồm: Thanh tra việc chấp hành của chủ đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình; thanh tra việc chấp hành quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng, về áp dụng định mức, đơn giá; về nghiệm thu; về chất lượng, khối lượng và thanh quyết toán công trình. Lãnh đạo Sở Xây dựng lưu ý các thành viên trong đoàn công tác và UBND huyện Lục Ngạn cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra tại địa phương theo đúng pháp luật, đúng kế hoạch để đợt thanh tra đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Hoàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện bày tỏ, đây sẽ là dịp để Lục Ngạn nhận ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các dự án, để có biện pháp chỉ đạo làm tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm đầu mối kết nối làm việc với đoàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn trong thời gian làm việc tại huyện theo đúng tiến độ dự kiến; Văn phòng HĐND, UBND huyện chủ động bố trí các điều kiện cần thiết bảo đảm cho đoàn công tác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định và yêu cầu của đoàn công tác./.

 

Quang Huấn