Hội Khuyến học huyện tổng kết công tác năm 2017

quantri gửi vào T2, 2018-02-05 14:28

Ngày 2/2, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 Cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học

 

Năm 2017, Hội khuyến học huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 3 phòng trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tính đến nay toàn huyện có 30 hội cơ sở với 500 chi hội, tổng số học sinh và hội viên được khen thưởng, cấp học bổng trong năm là trên 4.000 người với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng. Ngoài ra đã có 142 dòng họ và trên 10.000 hộ gia đình được công nhận Gia đình hiếu học và 331 chi hội được công nhận Cộng đồng học tập. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội năm 2018; tập trung vào một nhiệm vụ, giải pháp chính như: đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, phát triển các tổ chức Hội và hội viên. Cùng với đó là nâng cao năng lực công tác của cán bộ Hội các cấp, phát triển đa dạng các hình thức Quỹ Khuyến học.

 

Nhân dịp này, 14 cá nhân có nhiều đóng góp với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được tặng  kỷ niệm chương, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2017 được UBND huyện khen thưởng và 6 tập thể, 5 dòng họ có thành tích xuất sắc trong công tác  khuyến học năm 2017 được Huyện hội khen thưởng. /.

 

Bùi Được