Ban chỉ huy quân sự huyện Tập huấn nghiệp vụ ngành Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018

quantri gửi vào T4, 2018-01-24 14:11

Ngày 22-1, Tại xã Biên Sơn, Ban CHQS huyện Lục Ngạn khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành dân quân, tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng an ninh (QP-AN) cho 130 chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, thôn đội trưởng, trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn.

 

Ban chỉ huy quân sự khai mạc tập huấn nghiệp vụ ngành Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng

và an ninh năm 2018

 

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tìm hiểu một số nội dung cơ bản luật GDQP&AN; Nghị định số 03 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật GDQP&AN; Thông tư số 33 của Bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều luật Dân quân tự vệ; Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của LLDQTV; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Thống nhất phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày; Nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ trụ sở UBND xã của Trung đội trưởng dân quân cơ động…Qua hội nghị, nhằm quán triệt một số nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác DQTV, GDQP&AN. Đồng thời một số nội dung về công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện DQTV; tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng DQTV năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

Phương Thảo – Nguyễn Yến