Hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2018

quantri gửi vào T6, 2018-01-19 14:21

Sáng ngày 19/1, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đã tổ chức Hội nghị Hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị giao nhận nguồn.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Ban CHQS huyện sẽ bàn giao 360 quân nhân dự bị cho các 5 đơn vị nhận nguồn là: Trường Bắn QGKV1, Đoàn 285 Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, Trung đoàn 2 Sư 3; Trung đoàn 692, Sư Đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô; và Trường trung cấp kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh.

 

Tại hội nghị, Ban CHQS huyện và các đơn vị nhận nguồn đã thống nhất về các chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện chuyên nghiệp quân sự, chính trị đạo đức, sức khoẻ, tuổi đời của quân nhân dự bị động viên. Trên cơ sở kết quả thống nhất nội dung đã hiệp đồng, Ban CHQS huyện và các đơn vị nhận nguồn tiếp tục tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, xác định rõ nội dung, thời gian tiến hành giao, nhận nguồn, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện./.

Hải Yến