Phó Chủ tịch UBND huyện giám sát kết quả vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã Tân Quang và Hồng Giang

quantri gửi vào T6, 2018-01-19 07:53

Chiều ngày 16/1, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án bảo hiểm y tế toàn dân huyện đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện kết luận thông báo của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại xã Tân Quang và Hồng Giang.

 

 Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tân Quang

 

Năm 2018, Tân Quang là đơn vị đầu tiên được UBND huyện lựa chọn vận động 100% người dân trong toàn xã tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, ngay từ đầu năm UBND xã đã sớm ban hành nhiều văn bản thực hiện, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, thành lập các ban vận động ở 13 thôn. Kết quả rà soát, thống kê hiện toàn xã chỉ còn hơn 500 đối tượng chưa tham gia  bảo hiểm y tế, trong đó Sàng Bến và Sàng Nội là 2 thôn có tỷ lệ người chưa tham gia nhiều. Để sớm đạt kết quả 100% người dân trong toàn xã tham gia bảo hiểm y tế, xã Tân Quang đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế từ đó sớm tự nguyện tham gia. Cùng với cách làm trên, đến nay xã Hồng Giang đã có 1.492 người/tổng số 2174 người dân đã tham gia bảo hiểm y tế. Với kế hoạch 98 % người dân toàn xã tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2018. Ngay từ đầu năm, xã Hồng Giang cũng tích cực vào cuộc tập trung tuyên truyền, phân loại đối tượng để có kế hoạch tuyên truyền, vận động cho phù hợp. Qua kiểm tra, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế,  Hồng Giang vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Ban chỉ đạo của xã chưa chủ động vào cuộc, thiếu kiểm tra đôn đốc các Ban vận động; công tác rà soát, đánh giá các hộ có mức sống trung bình chưa được đầy đủ; sự phối hợp trong tuyên truyền chưa đồng bộ... Do đó đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm trên địa bàn chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và mỗi thành viên trong BCĐ phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, do vậy ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện thường xuyên. Mỗi cơ sở phải có kế hoạch cụ thể cùng với Ban vận động ở các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân tham gia BHYT; mỗi đoàn thể tích cực kiểm tra và vận động 100% các đoàn viên, hội viên của mình tham gia, góp phẩn đảm bảo lợi ích chính đáng cho nhân dân./.

 

Quỳnh Nga