Lục Ngan: Tổng thu ngân sách năm 2017đạt 114,7% dự toán

quantri gửi vào T6, 2018-01-12 10:09

Năm 2017, nhờ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt trên 955 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán năm, tăng 12,1% so với năm 2016.

 

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đang đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước

 

Có được kết quả đó do ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh vận tải, sản xuất đá cây. Bên cạnh đó xử lý nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới.

Kết quả thu ngân sách tại địa bàn là 137 tỷ đồng, đạt 94,7% dự toán; thu chuyển giao được trên 709 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán; thu ngoài dự toán trên 108tỷ đồng.  Có 2 khoản thu hụt là tiền thuế ngoài quốc doanh và thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Nguyên nhân dẫn đến thu hụt là do: dự toán của tỉnh giao cao, một số dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện do tỉnh làm chủ đầu tư dự kiến khởi công năm 2017 nhưng chưa triển khai; cùng với việc không có nguồn thu phát sinh…

Nguyễn Hoàng