Ông Lâm Văn Mật, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 5, khóa XIX, HĐND xã Giáp Sơn.

quantri gửi vào T6, 2018-01-12 07:50

Ngày 11/1, HĐND xã Giáp Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XIX (nhiệm kỳ 2016- 2021). Dự kỳ họp có ông Lâm Văn Mật, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 

kỳ họp thứ 5 HĐND xã Giáp Sơn khóa XIX, nhiệm lỳ 2016- 2021

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của UBND xã. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 466,9 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 140/165 tấn (đạt 84,85% kế hoạch); tổng sản lượng quả thu hoạch trên 2.500 tấn. Xã đã thực hiện được 3 tiêu chí xây dựng NTM gồm tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 6 về văn hóa và hoàn thành các tiêu chí đưa thôn Muối đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,43%, chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước trên 4,6 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng đã thông qua các Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán thu ngân sách ; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Văn Mật, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã biểu dương những kết quả Đảng ủy- HĐND- UBND xã đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị, HĐND xã cần nâng cao chất lượng các kỳ họp, bám sát các chỉ tiêu phát triển KT-XH trên giao, thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu đề ra trong năm 2018./.

Hoàng Phượng