KỲ HỌP THỨ 5 HĐND XÃ MỸ AN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

quantri gửi vào T6, 2018-01-12 07:47

Ngày 10/01/2018, HĐND xã Mỹ An khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

 Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Mỹ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Năm 2017 xã Mỹ An xây dựng 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đã có 10/18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật toàn xã đã cứng hóa trên 4,4km đường giao thông nông thôn vượt 195% kế hoạch ; thu ngân sách trên địa bàn trên 2,2 tỷ đồng đạt 473% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 3,6% đạt 111,9% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,4% vượt 25% so với chỉ tiêu kế hoạch năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định... Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt, như: sản lượng lương thực có hạt, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt thấp...

 

Tại kỳ họp, các đại biểu dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo của UBND xã năm 2017. Năm 2018, xã Mỹ An tiếp tục  xây dựng 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Toàn xã phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt gần 2000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, cứng hóa 4,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành tiêu chí về cứng hóa giao thông, tập trung phát triển đa dạng các ngành nghề nông thôn; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; nâng cao chất lượng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...

 

HĐND xã Mỹ An đã thảo luận và thống nhất ban hành 08 nghị quyết: Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; về phân bổ dự toán chỉ tiêu ngân sách năm 2018; về các kỳ họp của HĐND xã năm 2018; về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018; về kế hoạch sử dụng đất năm 2018; về bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2018-2020.

 

Nhân dịp này, HĐND xã đã khen thưởng cho 04 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Hải Yến