Tập trung phòng chống rét cho đàn vật nuôi

quantri gửi vào T6, 2018-01-12 07:43

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, để chủ động thực hiện phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thuỷ sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống đói, rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi và con nuôi thủy sản.

 

Thắp điện giữ ấm cho đàn vật nuôi

 

Theo đó, các hộ chăn nuôi cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh và làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn vật nuôi. Chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm nhất là đối với gia súc ăn cỏ. Chú ý tận thu các phụ phẩm trồng trọt như rơm, thân, lá cây ngô, cỏ khô... đảm bảo mỗi gia đình nuôi trâu bò có ít nhất một cây rơm, lượng thức ăn dự trữ đáp ứng yêu cầu nuôi trâu bò. Chủ động xây dựng, gia cố chuồng trại, dùng bạt, nilon che chắn đảm bảo chuồng nuôi đủ ấm. Không chăn thả, không bắt trâu, bò làm việc trong những ngày rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°c hoặc khi có sương giá xuất hiện. Cơ cấu lại đàn vật nuôi hợp lý, loại thải những con trâu, bò già, không nuôi đàn gia cầm với quy mô quá lớn, vượt khả năng bảo vệ, quản lý của gia đình.

 

Đối với vật nuôi thuỷ sản cần tích cực thu cá rô phi, cá chim trắng khi đạt kích cỡ thương phẩm tránh để cá qua đông nhằm hạn chế tối đa khi thiệt hại do rét gây ra. Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá, nuôi cá qua đông cần chọn những ao ở khu vực khuất gió, có nguồn nước bổ sung, duy trì mực nước trong ao từ 2,5-3m. Bổ sung nước giếng khoan cho ao vào những ngày rét đậm, rét hại./.

Bùi Được