Đảng ủy Quý Sơn triển khai nhiệm vụ công tác lãnh đạo 2018

quantri gửi vào T5, 2018-01-11 16:35

Ngày 10- 1, Đảng ủy xã Quý Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Chu Văn Báo- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Đảng ủy xã Quý Sơn tặng giấy khen các tập thể và cá nhân

 

Đảng bộ xã Quý Sơn có trên 450 đảng viên, sinh hoạt ở 36 Chi bộ. Năm 2017, Đảng ủy xã tiếp tục giữ mối đoàn kết thống nhất nội bộ, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4- khóa XII. Không ngừng sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn bằng việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt điểm, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đề ra.

 

Trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây ăn quả, qua đó đã góp phần nâng tổng diện tích cây ăn quả trong toàn xã lên trên 2,6 nghìn ha; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, kinh doanh dịch vụ có bước phát triển ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,9%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác phát triển đảng được coi trọng, Đảng ủy xã Quý Sơn đã kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, qua đánh giá phân loại đảng viên năm 2017 có trên 87% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21/36 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã Quý Sơn liên tục được Huyện ủy Lục Ngạn công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Tiếp đó, Đảng ủy xã Quý Sơn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020; UBND xã tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 Đảng ủy xã Quý Sơn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, duy trì và nhân rộng mô hình chi bộ điểm toàn diện; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu; phấn đấu về đích nông thôn thôn mới trước năm 2020.

 

Nhân dịp này UBND xã Quý Sơn đã khen thưởng cho 16 tập thể, 31 cá nhân- hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy khen thưởng cho 5 tập thể và 34 cá nhân hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.

 

Quang Huấn