Lục Ngạn quyết tâm cao cho công tác giải tỏa hành lang ATGT đường bộ

quantri gửi vào T3, 2018-01-09 14:29

Chiều 8/1, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ và chỉnh trang hệ thống lưới điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn. Dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện Lực, Trung tâm viễn thông, Viettel, Công ty nước Đại Phúc, Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường, Chủ tịch UBND thị trấn Chũ.

 

Quang cảnh hội nghị 

 

Tại hội nghị, 100% các đại biểu dự họp đều nhất trí với chủ trương của UBND huyện  trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ và chỉnh trang hệ thống lưới điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn. Đối với hệ thống cáp viễn thông, truyền hình  UBND huyện sẽ có văn bản gửi ngành dọc cấp trên nhờ gắn một số đường dây, nhằm bó gọn hệ thống lưới điện, đảm bảo mỹ quan và phù hợp nhu cầu chỉnh trang đô thị của huyện. Đồng thời giao cho Điện lực xây dựng phương án, kinh phí và bố trí bộ phận kỹ thuật thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Văn Hoàn nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về việc ngầm hóa và chỉnh trang lại hệ thống đường cáp viễn thông của UBND tỉnh Bắc Giang, đối với huyện Lục Ngạn rất cần có sự chung tay của tất cả các đơn vị doanh nghiệp có hạ tầng và các cơ quan liên quan. Giao cho Văn phòng ban hành thông báo kết luận của hội nghị, đối với công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện, đối với các hộ dân đề nghị hỗ trợ tháo dỡ phải có đơn trước 15/1, sau 15/1 sẽ không tổ chức hỗ trợ tháo dỡ nữa; đồng thời tổ chức đoàn kỹ thuật của các cơ quan đơn vị liên quan đi tiến hành khảo sát đường dây, xác định vị trí cột, chôn cột thay thế để gắn các đường dây đảm bảo việc chỉnh trang đô thị xong trước ngày 25/1/2018.  

Quỳnh Nga