Gần 2700 người NCT từ 80 tuổi trở lên được theo dõi sức khỏe

quantri gửi vào T3, 2018-01-09 14:22

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi, trong năm qua Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn đã phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và lập sổ theo dõi sức khỏe cho Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được 2.698 người.

Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân đã tổ chức nhiều đợt tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho NCT ở địa phương và cơ sở với 9.278 hội viên, tiêu biểu là các Hội Người cao tuổi xã Hồng Giang, Phượng Sơn, Biên Sơn và Thanh Hải. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho Người cao tuổi” Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sông Thương tổ chức khám mắt cho gần 1.600 Người cao tuổi của 16 xã trong huyện./.

 
 


Bùi Được