Đảng ủy xã Thanh Hải tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

quantri gửi vào T5, 2018-01-04 10:02

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Thanh Hải luôn đề cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, đưa xã về đích NTM vào năm 2017.

 

Người dân thôn Đồng Tuấn, xã Thanh Hải tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn

 

Năm 2017, xã Thanh Hải được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lục Ngạn chọn chỉ đạo hoàn thành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tời về đích vào cuối năm. Qua rà soát đầu năm 2017, Thanh Hải đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt đang trong giai đoạn thực hiện, gồm: Tiêu chí về giao thông và vệ sinh môi trường. Để thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí này, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và huyện phân bổ nguồn vốn đầu tư, xã Thanh Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực trong nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là phát triển cứng hóa đường giao thông và nâng cao ý thức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Không những vậy, để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, tháng 3 năm 2016, Đảng ủy xã Thanh Hải đã ra Nghị quyết chuyên đề số 03 về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020. Trong đó, mục tiêu bám sát Chỉ thị số 02 của BTV Huyện ủy, phát huy vai trò Chi bộ nông thôn tham gia lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ngay từ cơ sở. Tập trung cao nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thành 16 tiêu chí thôn nông thôn mới.

Đồng chí Vũ Văn Sáng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải cho biết: Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng và tập trung cao lãnh, chỉ đạo các cấp các ngành và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đã trở thành 1 trong những phong trào thi đua sâu rộng trên khắp các lĩnh vực. Trong đó, nhân dân đã hiến trên 20 nghìn m2 đất, hàng chục nghìn cây ăn quả các loại và hàng trăm công trình, vật kiến trúc trên đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao... Điển hình cho phong trào này là các thôn Xẻ Cũ, Tân Trường, Hà Thanh, Đồng Tuấn, Bồng 2...

Là một trong những Chi bộ nông thôn điển hình trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chi bộ thôn Xẻ Cũ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt là hạt nhân lãnh, chỉ đạo nhân dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công tham gia phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Chi bộ thôn Xẻ Cũ cho biết: Thông qua hội nghị Chi bộ mở rộng với UB mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Chi bộ đã lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ khâu rà soát đến việc thực hiện từng tiêu chí NTM; những việc nào nhân dân cần làm, việc nào Nhà nước hỗ trợ và tiêu chí nào ưu tiên làm trước, tiêu chí nào làm sau; đồng thời công khai các khoản đóng góp của nhân dân, nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên để người dân nắm rõ. Qua rà soát thôn còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành đó là đường giao thông và nhà văn hóa...

Tuy nhiên để hoàn thành 2 tiêu chí này thôn cần nguồn kinh phí lớn, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ hạn hẹp của Chương trình, Chi bộ đã vận động nhân dân trong thôn đóng góp thêm gần 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và hiến đất để làm đường giao thông. Trong cái khó, ló cái khôn, sau khi bàn bạc, lấy ý kiến nhân dân, thôn đã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động, trong đó trò người đứng đầu chi bộ và cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện; qua đó đã có 40 hộ dân hiến gần 7 nghìn m2 đất để cứng hóa 3km đường giao thông và đóng góp 280 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Nhiều hộ đã không ngần ngại hiến gần 1 sào ruộng để xây dựng nông thôn mới.

Là một trong những hộ đi đầu hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn nới ở địa phương, ông Hoàng Văn Nhàn, người dân thôn Xẻ Cũ hồ hởi nói: Khi chủ trương của Chi bộ đưa ra mọi người dân đều hưởng ứng, bởi xây dựng nông thôn mới là xây dựng cho chính người dân, người dân được hưởng lợi...

 

 

Có thể nói, Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy xã Thanh Hải đã thực sự trở thành luồng gió mới, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong lãnh, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các chi bộ đã lựa chọn cách làm riêng phù hợp, trong đó đã phát huy tốt nội lực trong nhân dân cùng tham gia. Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Thanh Hải đã nỗ lực hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, với 9 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới từ nguồn đóng góp không nhỏ của nhân dân; đồng thời đã cứng hóa thêm gần 26km đường giao thông, nâng tống số đường giao thông trong toàn xã được cứng hóa trên 94km; trong đó đường trục thôn gần 30km, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thanh Hải cũng hoàn thành quy hoạch 4 điểm thu gom rác thải và 4 khu nghĩa trang nhân dân, đầu tư xây dựng 1 lò đốt rác công suất lớn với quy trình xử ký rác hiện đại, với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, Thanh Hải đã huy động gần 150 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân. Riêng nhân dân đóng góp đối ứng gần 23 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân đã góp phần giúp Thanh Hải thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa xã Thanh Hải về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Vũ Đoàn