Lục Ngạn triển khai việc thực hiện các dự án hạ tầng - kỹ thuật và khu dân cư

quantri gửi vào T5, 2017-12-07 15:51

 Ngày 7/12, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung trong việc thực hiện các dự án Hạ tầng, kỹ thuật và khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 - 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, cơ quan chuyên môn của huyện.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Theo kế hoạch năm 2018, huyện Lục Ngạn có 6 dự án hạ tầng và  khu dân cư trên địa bàn được triển khai thực hiện, trong đó thị trấn Chũ có 3 dự án được triển khai gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Hồ cấp 3; hạ tầng kỹ thuật  khu dân cư Lê Lợi và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sau cây xăng Biển Động; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường làn II, phố Kim, xã Phượng Sơn và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Liên cơ quan. Trong số các dự án đã triển khai, đến nay dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khư dân cư Hồ cấp 3 đã thực hiện việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Ban Quản lý dự án triển khai công tác mời thầu xây lắp, lập hồ sơ mời thầu xây lắp; dự kiến đến đầu tháng 1/2018 sẽ mở thầu; đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư sau cây xăng Biển Động đang điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, làm cơ sở trình chấp thuận phương án kiến trúc tổng mặt bằng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng vào biểu đồ tổng hợp tiến độ và kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng và khu dân cư trên địa bàn huyện một cách chi tiết.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan thống nhất thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thông báo để hộ, cá nhân có nhu cầu được biết tham gia, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, bố trí cán bộ có chuyên môn tham gia để buổi đấu giá diễn ra thành công, nhanh gọn và thuận tiện; đối với khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật năm 2018 - 2019, giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ, bố trí cán bộ tham gia và thuê đơn vị đo đếm, xác định vị trí đất của từng gia đình cho chính xác, tính toán bồi thường phù hợp, chi tiết; đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng và quan điểm sau khi hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng đến đâu tiến hành thực hiện dự án luôn tới đó, tránh trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của toàn huyện.    

Quỳnh Nga