Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác PCCCR tại huyện Lục Ngạn

quantri gửi vào T4, 2017-12-06 08:33

Ngày 5- 12, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do ông Từ Quốc Huy- Phó Chi cục trưởng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh dẫn đầu, đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại huyện Lục Ngạn. Tiếp, làm việc với đoàn có ông Lê Bá Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện một số cơ quan chuyên môn của huyện.

 

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện báo cáo công tác PCCCR của huyện với đoàn kiểm tra

 

Để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCCR cũng như kỹ năng xử lý các tình huống cho Ban chỉ đạo các cấp, tổ bảo vệ rừng ở thôn bằng nhiều hình thức.

Tổ chức rà soát, xác định tại 19 xã trên địa bàn huyện có diện tích rừng lớn, đồng thời là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy; thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy 24/24 giờ, luôn chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” cả cấp huyện và cấp xã; chuẩn bị tốt về con người, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hậu cần; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phát dọn thực bì sản xuất nông, lâm nghiệp... Tuy nhiên mùa khô vừa qua trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã: Tân Lập, Đèo Gia, Nam Dương làm thiệt hại 3,5 ha rừng trồng. Nguyên nhân do người dân bất cẩn khi đốt dọn chuẩn bị hiện trường trồng rừng và đốt chăm sóc rừng làm cháy lan vào rừng trồng.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và huyện đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp trong việc thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt kết quả hơn.

 

Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác PCCCR tại huyện

 

Kết luận kiểm tra, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo huyện, các xã cần phối hợp tốt hơn nữa trong tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhân dân về phòng cháy, chữa cháy rừng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về PCCCR. Đoàn kiểm tra cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc phối kết hợp chặt chẽ giữa Hạt kiểm lâm, cơ quan chức năng với các địa phương, chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Cùng đó cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Trước đó Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác PCCCR tại xã Nam Dương và Tân Lập./.

Quang Huấn