Lục Ngạn có 1.366 công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ cấp huyện năm 2017

quantri gửi vào T6, 2017-11-24 09:43

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn đã làm tốt công tác phối hợp với trung tâm Y tế dự phòng chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tổ chức sơ tuyển trên cơ sở danh sách đăng ký, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ.

 

Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự

 

Đồng thời thực hiện đúng kế hoạch, nội dung quy trình các bước trong sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển, toàn huyện có  2.285 công dân nằm trong diện đăng ký quản lý, trong đó số thanh niên điều khám lên trạm là 1974 công dân, đạt 86.38%; đủ điều kiện khám cấp huyện là 1.366 công dân, đạt 69,1%; không đủ điều kiện là 608 công dân và vắng là 311 công dân.

Các xã đạt kết quả tốt trong tác sơ tuyển gồm: Cấm Sơn, Hộ Đáp, Biên Sơn, Thanh Hải, Kiên Thành, Kiên Lao, Thị trấn Chũ, Nghĩa Hồ, Hồng Giang và xã Tân Mộc… Tuy nhiên, vẫn còn 6 xã chưa làm tốt công tác sơ tuyển, thiếu quân số điều khám cấp huyện gồm: Trù Hựu thiếu 14 chỉ tiêu; Đồng Cốc 12 chỉ tiêu; Phú Nhuận 6; Đèo Gia 8; Phong Minh 13 và Sa Lý là 12 chỉ tiêu.

Quỳnh Nga