Lục Ngạn: Triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại một số sản phẩm chủ lực và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

quantri gửi vào T2, 2017-05-29 17:35
UBND huyện Lục Ngạn vừa triển khai Kế hoạch số 126 về xúc tiến thương mại một số sản phẩm chủ lực và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.
Vải thiều chất lượng cao được sản  xuất theo quy trình VietGAP  tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn

Kế hoạch được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản  phẩm đặc sản huyện Lục Ngạn cũng như khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hàng hóa trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế.Nội dung thực hiện gồm: Hoạt động xúc tiến thương mại thông tin, truyền thông (quảng bá các sản phẩm đặc sản như vải thiều, cây có múi, nhãn, táo, mật ong, Mỳ Chũ… trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh và Trung ương); tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm; tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường; xúc tiến thương mại thông qua giới thiệu sản phẩm trực tiếp; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổng kinh phí thực hiện 5,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa; trong đó 1,3 tỷ đồng thực hiện xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhân dân sản xuất, tiêu thụ vải thiều; 3,5 tỷ đồng tổ chức Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ II; 400 triệu đồng xúc tiến thương mại cho Mỳ Chũ, cây có múi… ./.

 
Đức Thọ